REGULAMIN

Obowiązuje od 2018-05-24

Sklep internetowy webautoservice, działający pod adresem webautoservice .pl, prowadzony jest przez: Ferroz Export Sp. z o.o., z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Kochanowskiego 31, 27-600 Sandomierz  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000579838, z kapitałem zakładowym 100 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 8641952081, nr Regon 362782730

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy webautoservice.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony webautoservice.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 32 451 33 03, 609 119 330 lub za pomocą adresu e-mail biuro@webautoservice.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu. 
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
  1. w przypadku gdy Klient składa zamówienie po raz pierwszy i wybiera opcję płatności przy odbiorze lub przelewem – realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
  1. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
  1. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty. 

 1. Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 
 2. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część spersonalizowana do konkretnego modelu pojazdu okaże się być błędnie skatalogowana, w związku z czym wystąpi różnica np. cenowa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia bądź wyrażeniu zgody na pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.
 3. Towar dostarczany do klienta na specjalne zamówienie, niebędący towarem ze standardowej oferty Sprzedawcy, nie podlega zwrotowi.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) w formie elektronicznej. Taka faktura VAT w formie elektronicznej stanowi dowód zakupu.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), który wysyłany jest za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w zamówieniu oraz możliwy do pobrania ze strony webautoservice.pl po uprzednim zalogowaniu do panelu klienta. Dowód zakupu wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.
 7. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem biuro@webautoservice.pl  lub telefonicznie pod numerami BOK umieszczonymi na stronach WWW Sklepu. 

2. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru;
  1. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
 3. Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy pod linkiem Koszt przesyłki.

3. Czas realizacji zamówienia

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.  
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. 
 3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas wpływu środków za towar na konto Sklepu, a w przypadku płatności ratalnej – o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu Sklepu. 
 4. Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez Klienta, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Sklep może przesyłać za pomocą wiadomości SMS w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu komórkowego informacje o statucie dostarczenia zamówionego towaru.

4. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
 2. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury – w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia,
 3. przelewem bankowym na konto sklepu,
 4. wykorzystując bon zakupowy lub promocyjny.

5. Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych. 
 2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres biuro@webautoservice.pl  lub drogą pocztową na poniższy adres Działu Reklamacji firmy Ferroz Export Sp.z o.o. w Ruszowie:

Ferroz Export sp. z o.o.
Dział Reklamacji
ul. Lipowa 5
59-950 Ruszów

 • W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru, posiadającego gwarancję producenta, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w serwisach gwaranta bądź przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedawcy Ferroz Export sp. z o.o. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres: biuro@webautoservice.pl  lub drogą pocztową na poniższy adres:

Ferroz Export sp. z o.o.

Dział Reklamacji

ul. Lipowa 5

59-950 Ruszów

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Ferroz Export Sp.z o.o. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.
Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.
W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.

 1. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.
 3. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).
Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta Ferroz Export Sp.z o.o. w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

6. Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy na poniższy adres:

  Ferroz Export sp. z o.o.
  Dział Reklamacji
  ul. Lipowa 5
  59-950 Ruszów

  Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

 2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.
 4. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Ferroz Export Sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.
 5. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawierające m.in. informacje o sposobie i terminie wykonywania odstąpienia od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia które ponosi konsument stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest  Ferroz Export Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 31, 27-600 Sandomierz, wpisana do
  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000579838, z kapitałem zakładowym 100 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 8641952081, nr Regon 362782730 Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu webautoservice.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem webautoservice.pl oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie webautoservice.pl , jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu webautoservice.pl . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Użytkownik  może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez Ferroz Export Sp. z o.o. i przez jej partnerów biznesowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Ferroz Export Sp. z o.o. oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Ferroz Export sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie webautoservice.pl adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z Ferroz Export Sp. z o.o. poprzez adres e-mail:
  biuro@webautoservice.pl lub pisemnie na adres siedziby). Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Ferroz Export  Sp. z o.o. szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochron danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. Ferroz Export  Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między klientem a
  Ferroz Export sp. z o.o. umowy.  Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez Ferroz Export Sp. z o.o. zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz do kontaktu z Ferroz Export Sp. z o.o. na adres e-mail
  biuro@webautoservice.pl

8. Postanowienia końcowe

 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu webautoservice.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu  postępowania cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.webautoservice.pl.
 4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów – mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
 5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie webautoservice.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminiebiuro@webautoservice.p
Style Selector

Primary Color

Color 1

Body Color

Light Color

Button Background

Button Background Hover

Color Custom 1

Color Custom 2